#

تیم مدیریتی و اجرایی

تیم مدیریتی و اجرایی

افتخار ما خدمت رسانی تخصصی در زمینه خرید و فروش ارزی به شماست

#

علی اکبر طهرانی

رئیس هیات مدیره

9874 105 912 98+

#

حمیدرضا طهرانی

مدیرعامل

1979 549 647 1+

#

ارسطو شیخ عزیز

مدیر مالی و سرمایه گذاری

2542 893 416 1+

#

شهرام توفیقی

امور مشتریان(دفتر کیش)

9121146881 98+

#

شراره طهرانی

مدیر صندوق

0058 629 647 1+

#

شهروز توفیقی

امور مشتریان(دفتر کیش)

9121364863 98+